I Niedziela Adwentu (3.12.2017r.)

Dziś I-wsza niedziela adwentu a zarazem I-wsza niedziela miesiąca – po Mszy św. adoracja Najśw. Sakramentu.

Adwent – jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Szczególnym przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia będzie nasz udział w Roratach, które będą odprawiane o godz.17.oo

Niech nie zabraknie, także podejmowanych przez nas dobrowolnych umartwień. Pamiętajmy o wspieraniu wszystkich potrzebujących zwłaszcza dzieci z ubogich rodzin, osób samotnych, starszych – choćby przez zakup świec Caritas, które można nabyć od dnia dzisiejszego w zakrystii.

Do nabycia są również opłatki wigilijne w zakrystii lub u p. organistki.

Poniedziałek – 4 grudnia wsp. św. Barbary, dz. i m. Panu Bogu w tym dniu polecamy intencje górników oraz ich rodzin. Msza św. w int. górników, ich rodzin i za zmarłych górników naszej parafii o godz.10.oo

Środa              – wsp. św. Mikołaja, bp.

Czwartek        – wsp. św. Ambrożego, bp. i dK

Piątek             – 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Z racji uroczystości nie obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

I N T E N C J E   M S Z Y   Ś W.

Poniedziałek(4)

   godz.6.3o   – +Helenę Młocek

   godz.10.oo – W int. górników, ich rodzin i za zmarłych górników naszej parafii

   godz.17.oo – +Barbarę Hieronima Kudłacik 6 r. śm.

Wtorek(5)

   godz.6.3o   – +Kazimierza Talar

   godz.17.oo – +Helenę Sordyl od najbliższych

Środa(6)

   godz.6.3o   – +Leszka Kantykę

   godz.17.oo– +Jana Rajdę z od dzieci żoną Heleną 9 r. śm.

Czwartek(7)

   godz.6.3o   – Za dusze wypominane (WYPOMINKI)

   godz.17.oo – +Józefę Rajdę

Piątek(8)

   godz.6.3o   – +Tadeusza Tomiczek w 30-ty dzień po śmierci

   godz.18.oo – +Jana i Ludwikę Babińską z synem Stanisławem zięciem Teofilem

Sobota(9)

   godz.6.3o   – +Zofię Wykret w 30-ty dzień po śmierci

   godz.17.oo – O zdrowie i bł. Boże dla Walerii Zaremba w 80-tą urodzin od dzieci

Niedziela(1o)

   godz.7.oo   – +Zofię Knycz z mężem Franciszkiem od Róży św. Jana Kantego

                        – +Józefa Ziębę od dzieci

   godz.9.oo   – +Mariana Mrzygłód 19 r. śm. od żony i najbliższych

                        – +Józefa Szydłowskiego

   godz.11.oo – +Janusza Młodzik 5 r. śm.

                        – +Kazimierza Kuźma 4 r. śm. od żony z rodziną

   godz.15.oo – +Ks. O. Rajmunda Matejko r. śm.

                         – +Leokadię Stefana Kudłacik