Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Apelem 

Piątek 10.11.2017 po wieczornej Mszy Świętej.