Rekolekcje Wielkopostne (18.03 – 21.03.2018r.) 

Niedziela(18)

   godz.7.oo   – Msza św. z nauką ogólną – po Mszy św. Droga Krzyżowa

   godz.9.oo   – Msza św. z nauką ogólną – po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn

   godz.11.oo – Msza św. z nauką ogólną

   godz.14.3o – Gorzkie Żale z nauką Pasyjną

   godz.15.oo – Msza św. – po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży uczącej się i pracującej ( uczniowie klas gimnazjalnych mających przyjąć sakrament bierzmowania)

Poniedziałek(19)

   godz.8.oo i 17.oo – Msza św. z nauką ogólną, a po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet.

   godz.10.oo – Msza św. z nauką dla uczniów szkoły podstawowej

   godz.11.3o –  Msza św. z nauką dla uczniów gimnazjum

Wtorek(20)

   Dzień spowiedzi od godz.8.oo – 11.3o i po południu od godz.14.oo – 17.oo

  Msze św. o  godz.9.3o; 15.oo; 17.oo –  nauką ogólną

Środa(21)

   godz.8.oo   – Msza św. z nauką ogólną

   godz.1o.oo –  Msza św. z nauką dla uczniów szkoły podstawowej

   godz.11.3o – Msza św. z nauką dla uczniów gimnazjum

   godz.17.oo – Msza św. z nauką ogólną

Spowiedź chorych w  Wielką Środę 28 marca od godz.8.oo – zapisy chorych w zakrystii.

I V   N I E D Z I E L A   W.  P O S T U(11.o3.2018)

W przyszłą niedzielę V W. Postu rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które będzie prowadził ks. dr. habilitowany Krzysztof Sordyl z Andrychowa.

godz.7.oo   – Msza św. z nauką ogólną – po Mszy św. Droga Krzyżowa

godz.9.oo   – Msza św. z nauką ogólną – po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn

godz.11.oo –Msza św. z nauką ogólną

godz.14.3o – Gorzkie Żale z nauką Pasyjną

godz.15.oo – Msza św. – po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży uczącej się i pracującej oraz uczniów gimnazjum.

I N T E N C J E   M S Z Y   Ś W.

Poniedziałek(12)  

   godz.6.3o   – +Zofię Tomiak

   godz.17.oo – +Zofię Cichór r. śm. od siostry Ani

Wtorek(13)

   godz.6.3o   – +Julię Matusiak Józefa męża Mariana syna

   godz.17.oo – W int. Filipa w 18-tą r. urodzin o zdrowie i bł. Boże

Środa(14)

   godz.6.3o   – +Zofię Tomiczek

   godz.17.oo – +Józefa Józefę Jończy z synami Marianem i Sylwestrem

Czwartek(15)

   godz.6.3o   – +Mieczysława Pacholarz

   godz.17.oo – +Agnieszkę Śliwa 16 r. śm.

Piątek(16)

   godz.6.3o   – +Tadeusza Tomiczek

   godz.17.oo – +Piotra Przybylskiego 5 r. śm. od żony i dzieci

Sobota(17)

   godz.6.3o   – +Józefa Balon

   godz.17.oo – +Antoniego Dwojak z żoną Władysławą

Niedziela(18)

   godz.7.oo   – +Władysława Zaremba z rodzicami

                            – +Stefanię Prus 7 r. śm. Józefa męża od najbliższych

   godz.9.oo   – +Helenę Józefa Młocek

                           – +Józefa Pikoń r. śm. z żoną Józefą

   godz.11.oo – W int. Janiny Byrskiej w 75 r. r. urodzin o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej od syna synowej, wnuków i prawnuków

                              -+ Ludwikę męża Jana

   godz.15.oo – +Mieczysława Zawrus 32 r. śm. Danutę żonę                                                     Stanisława syna

                            – +Krystynę Zięba od Barbary Bylicy.

          

OAZA

Serdecznie zapraszamy młodzież naszej parafii  na spotkania oazowe które odbywają się w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej w salce pod kościołem.